Technik usług kosmetycznych

Zawód: technik usług kosmetycznych 514207
Kwalifikacje: A.61.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy
A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.61.Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy:
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy
Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp:
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni i stóp