Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
Kwalifikacje
T.6. Sporządzanie potraw i napojów; T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji T.6. może uzyskać tytuł Kucharz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Nauka trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego:
Towaroznawstwo żywności
Podstawy żywienia i zasady higieny
Technika w gastronomii
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów:
Przechowywanie żywności
Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:
Planowanie i ocena żywienia
Organizowanie produkcji gastronomicznej
Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych