Złotnik – jubiler

Zawód: złotnik – jubiler 731305
Kwalifikacje: S.1. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy w przemyśle rolnym
KPS – Kompetencje personalne i społeczne
OMZ – Organizacja małych zespołów
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji S.1. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich:
Wykonywanie obróbki metali szlachetnych i ich stopów
Łączenie elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich
Oprawianie kamieni jubilerskich
Wykonywanie obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich
Naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych i jubilerskich