Skuteczna komunikacja interpersonalna

Czas trwania kursu: 16 godz./2 dni

Program kursu obejmuje:

 •  wstęp do komunikacji interpersonalnej
 • kanały przepływu informacji
 • czym wyróżnia się precyzyjny komunikat
 • bariery w komunikacji
 • sztuka autoprezentacji – autoprezentacja jako komunikat
 • komunikacja niewerbalna
 • rola komunikacji w sytuacjach stresowych
 • znaczenie asertywności
 • sztuka aktywnego słuchania
 • rola komunikacji w organizacji
 • znaczenie komunikacji w relacji z klientem

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych kanałów przepływu informacji oraz poznanie barier komunikacyjnych. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się, jak duże znaczenie odgrywa komunikacja niewerbalna oraz jak bardzo jest istotna w relacjach z klientem.