Adobe After Effects CS6

Czas trwania kursu: 30 godzin

Program kursu obejmuje:

 • wprowadzenia do compositingu i cyfrowej obróbki obraz /podstawowych pojęć

 • poznasz workflow AfterEffects
 • pliki źródłowe/warstwy/kompozycje/pre-compose/ parenting
 • animacje klatek kluczowych
 • pracy z efektami i presetami animacji
 • maski i kluczowanie
 • wprowadzenia do przestrzeni 3D/pracy z kamerą i światłami
 • pracy z tekstem w 2D i 3D/twórczego animowania pojawiania się i znikania tekstu
 • generacji tła – twórczego wykorzystania gradientów i fraktali
 • zaawansowanych efektów symulacji zjawisk fizycznych – CC Particle World
 • Time Remapping
 • wprowadzenia do komend skryptów/polecenie Wiggle
 • eksportu animacji do różnych formatów
 • integracji AfterEffects z Premiere i Encore
 • właściwej organizacji pracy – workflow przy skomplikowanych projektach
 • animacji dla zaawansowanych w dwóch i trzech wymiarach
 • zaawansowanego kluczowanie green- i blueboxu przy użyciu efektu Keylight.
 • twórczego wykorzystania efektów fraktalnych do generowania teł i efektów specjalnych
 • Zaawansowanych efekty zjawisk fizycznych – CC Particle World.
 • Time Remapping i zaawansowanego slow motion z zastosowaniem Pixel Analizera.
 • Motion Tracking
 • Pracy z obiektami wektorowymi – grafiką i tekstem, w dwóch i trzech wymiarach.
 • Pracy z mapami bitowymi
 • Wprowadzenia do pracy ze skryptami
 • Finalnej post-produkcji i eksportu: motion blur i kąt sektora kamery

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu.