Adobe Dreamweaver CS6

Czas trwania kursu: 30 godzin

Szkolenie skierowane jest do twórców stron WWW oraz prezentacji multimedialnych.

Program kursu obejmuje:

 1. Podstawy kompozycji stron
  • koncepcja statycznych witryn WWW i ich architektura
  • styl pracy programu i struktura interfejsu użytkownika
  • definiowanie witryny lokalnej
  • określanie cech dokumentu
  • dodawanie treści, kontrola struktury witryny
  • oczyszczanie HTML Microsoft Word
 2. Wprowadzanie i strukturyzowanie tekstu:
  • wprowadzanie nagłówków i treści
  • listy numerowane i punktowane
  • dodawanie linijek poziomych
  • formatowanie tekstu i znaki specjalne
  • tabele absolutne i relatywne
  • strukturyzacja danych z tabelami
  • importowanie danych tabelarycznych
 3. Praca z grafiką
  • grafika na stronach sieci web
  • rozmieszczanie grafiki na stronie
  • modyfikowanie właściwości obrazów
  • paski nawigacyjne
 4. Hiperłącza
  • koncepcja hiperłączenia dokumentów
  • hiperłącza wewnętrzne i zewnętrzne
  • hiperłącza do nazwanych kotwic, do adresów e-mail
  • hiperłącza obrazowe i mapy obrazowe
 5. Zarządzanie układem strony
  • projektowanie stron z zastosowaniem tabel
  • projektowanie strony w podglądzie układu
  • zaawansowany układ ze śledzeniem tabeli
  • linijka, siatka i prowadnice
  • warstwy i praca z warstwami
  • animowanie obrazków warstwowych
 6. Arkusze stylów
  • kaskadowe arkusze stylów (CSS)
  • tworzenie arkusza stylów
  • stosowanie stylów selektorów CSS
  • dołączanie zewnętrznych arkuszy stylów
  • używanie stylów wpisanych
  • edytowanie arkuszy stylów
  • stosowanie klas i elementy div
 7. Interaktywne elementy strony
  • używanie behawiorów
  • modyfikowanie behawiorów
  • tworzenie rollowerów przyciskowych
  • tworzenie rozłączonych rollowerów
 8. Multimedia
  • osadzanie plików Flash
  • osadzanie dźwięku
  • osadzanie filmów QuickTime
  • wykorzystanie skórek do kontroli filmu
 9. Szablony i biblioteki
  • zastosowanie szablonów i bibliotek
  • tworzenie szablonów strony
  • elementy biblioteki witryny
 10. Testowanie, publikowanie i zarządzanie
  • testowanie i publikowanie witryny
  • zarządzanie plikami
  • podłączanie do witryny zdalne

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje  zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu.