Adobe Flash Professional CS6

Czas trwania kursu: 30 godzin

Program kursu obejmuje:

 1. Program Flash
  • opis ekranu, Timeline i Scene
  • otwieranie nowego projektu
 2. Grafika
  • rysowanie, złożenie opcji rysowania
  • rysowanie łuków przez przekształcanie linii prostej oraz za pomocą Pen Tool
 3. Animowanie
  • animacja poklatkowa oraz metody podglądu animacji
  • automatyczna animacja ruchu
  • animacja ruchu po ścieżce
  • schemat wykonywania animacji automatycznej ruchu
  • klatki na Timeline
 4. Animacje z zastosowaniem warstw
  • animacje budowane „od końca”
  • animacje z punktem rejestracyjnym
 5. Zagnieżdżanie animacji
 6. Animacje złożone
  • animacje i warstwy
  • reprezentacja na Timeline symbole i odnośniki oraz sposoby ich wykorzystania
  • tworzenie symboli oraz ich typy
  • biblioteka
 7. Grafika rastrowa
  • importowanie
  • malowanie bitmapą, tryby pędzla
  • funkcjonalność uchwytów wypełnienia gradientem lub bitmapą
  • przekształcanie grafiki rastrowej i wektorowej
 8. Złożone animacje z wykorzystaniem masek
  • zastosowanie maski obrazowej
  • maskowanie za pomocą kanału Alfa i animacja maski
 9. Teksty i kształty
  • pola tekstowe statyczne i transformacja tekstu
  • automatyczna animacja kształtu i animacja kształtu liter
  • schemat wykonywania animacji automatycznej kształtu
  • zastosowanie Shape Hints
  • schemat wykonywania animacji automatycznych (ruchu i kształtu)
 10. ActionScript
  • sterowanie animacją
  • podstawy ActionScript
  • sterowanie animacją za pomocą ActionScript
  • polecenie „Stop();”
  • dodawanie akcji do przycisku,
  • interaktywna prezentacja
 11. Animacje Flash w Internecie
  • przygotowywanie animacji Flash do przeglądania w przeglądarce internetowej
 12. Zasady projektowania stron internetowych
  • stronicowanie witryny z animacjami Flash
  • polecenie „getURL”
  • sterowanie przeglądarką
  • adresowanie poczty e-mail

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu.