Adobe Premiere Pro CS6

Czas trwania kursu: 30 godzin

Program kursu obejmuje:

 1. Podstawowe zagadnienia
  • Wstęp
  • Interfejs Premiere Pro
  • Tworzenie nowego projektu
  • Właściwości sekwencji
 2. Import
  • Import klipów wideo
  • Import plików z warstwami
  • Zarządzanie materiałami
  • Import z programu Bridge
  • Przechwytywanie z kamery
 3. Sekwencje
  • Podgląd sekwencji
  • Tworzenie od podstaw
  • In Point oraz Out Point
  • Wstawianie klipów do sekwencj
  • Zarządzanie ścieżkami
 4. Edycja na osi czasu
  • Nawigacja
  • Zaznaczanie i usuwanie
  • Przycinanie
  • Ripple edit
  • Rolling edit
  • Narzędzie Slip
  • Narzędzia Lift oraz Extract
 5. Przydatne narzędzia edycyjne
  • Zmiana prędkości klipu
  • Time remapping
  • Rozdział wideo i audio
  • Markery
  • Pobieranie klatek
 6. Właściwości klipu
  • Edycja właściwości
  • Modyfikacja za pomocą obwiedni
  • Animacja właściwości
 7. Przejścia
  • Wstawianie przejść
  • Edycja przejść
 8. Tytuły
  • Tworzenie tytułu z szablonu
  • Tworzenie tytułu od podstaw
  • Tworzenie tytułu ruchomego
  • Wstawianie polskich znaków
 9. Efekty
  • Ogólne zagadnienia
  • Animacja efektów
  • Korekcja zakresu tonalnego
  • Zamiana koloru
  • Maskowanie
 10. Kompozycje
  • Obraz w obrazie
  • Zastosowanie trybów mieszania
  • Kanał Alfa
  • Kluczowanie kolorem
 11. Dźwięk
  • Podstawowe zagadnienia
  • Zmiana poziomu dźwięku
 12. Eksport
  • Renderowanie w programie Premiere Pro
  • Renderowanie w programie Media Encoder
  • Eksport do programu Encore
 13. Praktyczne projekty
  • Animowany tekst
  • Zamiana dnia na noc
  • Tworzenie klipu czarno białego