Asystent Rodziny

Czas trwania kursu:  240 godzin

Program ramowy:

  1. Psychologia – 35h.
  2. Prawne aspekty pracy asystenta oraz funkcjonowania rodziny – 20h.
  3. Założenia ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – 10h.
  4. Metodyka pracy z rodziną – 70h.
  5. Praca asystenta z rodziną – 85h.
  6. Niepełnosprawność w rodzinie – 10h.
  7. Praktyka zawodowa – 30h.

Cel szkolenia:

Przygotowanie praktyczne i teoretyczne  uczestników szkolenia do pracy jako asystent rodziny.Kurs kierowany jest do osób chcących znaleźć zatrudnienie jako asystent rodziny

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie