AutoCAD 2013

Czas trwania kursu: 40 godzin

Program kursu obejmuje:

 1. Omówienie środowiska i trybów pracy programu AutoCAD.
 2. Polecenia edycji
  • multilinie, proste, punkty, elipsy;
  • edytor tekstu wielowierszowego;
  • obliczanie odległości i powierzchni, lista danych obiektu;
  • podręczny kalkulator arytmetyczno-geometryczny, filtrowanie obiektów;
  • tryby pracy BIEGUN i ŚLEDZENIE obiektów;
  • tryby lokalizacji Przedłużenie i Równoległość;
 3. Wymiarowanie zaawansowane:
  • tworzenie i modyfikacja stylów wymiarowania;
  • tolerancje geometryczne i wymiarowe;
  • edycja zwymiarowanego rysunku;
 4. Praca z obszarem papieru i modelu
  • tworzenie: rzutni, szczegółu
  • przygotowanie: do wydruku, do wyplotu
 5. Rysunek izometryczny
  • tworzenie prostych rysunków izometrycznych
  • wymiarowanie rysunków izometrycznych
  • kreskowanie rysunków izometrycznych
 6. Modyfikacja nazewnictwa poleceń:
  • definiowanie skrótów poleceń;
  • definiowanie poleceń współpracy z programami zewnętrznymi;
 7. Tworzenie slajdów i scenariuszy.
  • tworzenie widoków wektorowych do prezentacji
  • tworzenie animacji złożonych z wielu widoków z możliwością wielokrotnego ich odtworzenia.
 8. Modyfikowanie menu AutoCAD.
  • modyfikowanie i tworzenie pasków narzędzi;
  • dodawanie własnych: przycisków, poleceń, makro poleceń.
 9. Obsługa plików rastrowych.
  • praca z plikami rastrowymi
  • dołączanie i odłączaniu rastrów od rysunku
  • przygotowanie rastra do wykorzystania jako podkład rysunku wektorowego
  • modyfikację kolejności wyświetlania obiektów wektorowych i rastrowych.
 10. Poruszanie się w przestrzeni trójwymiarowej:
  • sposoby określania współrzędnych 3D;
  • tworzenie Lokalnych Układów Współrzędnych (LUW);
  • tworzenie widoków przestrzennych i planarnych
 11. Modelowanie szkieletowe: linia i polilinia 3D.
 12. Modelowanie powierzchniowe:
  • tworzenie prymitywów czyli wykorzystanie zestawu brył podstawowych służących do tworzenia bardziej złożonych konstrukcji;
  • tworzenie i edycja powierzchni;
 13. Modelowanie bryłowe:
  • tworzenie prymitywów;
  • tworzenie i edycja brył złożonych;
  • wyznaczanie parametrów fizycznych obiektów.
 14. Wizualizacja obiektów bryłowych :
  • ukrywanie krawędzi niewidocznych;
  • powlekanie obiektów materiałami, dodawanie świateł, tworzenie realistycznych scen.
 15. Rzutowanie obiektów trójwymiarowych na płaszczyźnie 2D.
 16. Polecenia z grupy EXPRESS.

Po ukończeniu kursu otrzymujesz zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie