Fotoreportaż

Czas trwania kursu: 30h

Program kursu obejmuje:

 • podstawy fotografii
 • historia fotoreportażu
 • estetyka w fotoreportażu
 • fotoreportaż w dziennikarstwie
 • etyka w zawodzie fotoreportera
 • omówienie sprzętu fotograficznego wykorzystywanego przy fotoreportażu
 • kompozycja obrazu
 • zajęcia praktyczne

Po ukończeniu kursu Słuchacz potrafi:

 • dobrać sprzęt do wykonywania zdjęć w formie fotoreportażu
 • uchwycić najciekawsze momenty z różnych wydarzeń kulturalnych, politycznych, społecznych
 • zna znaczenie estetyki oraz etyki w zawodzie fotoreportera

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

 • różnego rodzaju czasopismach branżowych

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie