Grafika komputerowa – Adobe Photoshop oraz Illustrator

Czas trwania kursu: 50 godzin

Program kursu obejmuje:

 • obsługę programu Adobe Photoshop CS6 Extended
 • obsługę programu Adobe Illustrator CS6
 1. Wprowadzenie do grafiki wektorowej – Adobe Illustrator
 2. Tworzenie nowego dokumentu.
 • Określanie ustawień dokumentu dla dokumentów mobilnych i internetowych,
 • Określenie jednostek miary,
 • Ustawienie orientacji dokumentu,
 • Model barw CMYK,
 • Spady.

3.  Omówienie interfejsu programu.
4.  Ekrany, palety, narzędzia,

 • Grubość obrysu i zarządzanie obrysem,
 • Pędzel,
 • Styl grafiki,

Sterowanie przezroczystością

5.  Narzędzia w palecie Tools.
6.  Narzędzia selekcji,

 • Zaznaczanie,
 • Zaznaczanie grupowe,
 • Narzędzie „Magiczna różdżka”,
 • Narzędzie Lasso.

7.  Narzędzia tworzenia ścieżek.
8.  Tworzenie ścieżek.

 • Edycja ścieżek,
 • Funkcje przekształcania ścieżek

9.  Tworzenie tekstu i prostych obiektów. Kerning.

 • Tekst akapitowy,
 • Tekst na ścieżce,
 • Układ tekstu wertykalny,
 • Linia.

10. Przygotowywanie prac do druku na przykładzie wizytówki.

 • Ustawianie spadów,
 • Wykonywanie zalewek,

11.  Figury geometryczne i ich modyfikacja.
12.  Praca z kolorem i gradientem.

 • Kroplomierz,
 • Miarka,

13.  Obiekty typu: Spirala, Siatka prostokątna i biegunowa.

 • Powielanie obiektów,
 • Grupowanie elementów,

Tworzenie cienia

 1. Wprowadzenie do programu Photoshop.
 • Interfejs programu,
 • Palety.

2.  Podstawy edycji obrazu.

 • Kadrowanie obrazu,
 • Zmiana systemu barwnego obrazu,
 • Formaty plików graficznych.

3.  Narzędzia zaznaczania.

 • Zaznaczanie obiektów narzędziem Lasso,
 • Elliptical Marquee,
 • Magic Wand.

4.  Posługiwanie się warstwami.

 • Tworzenie i usuwanie warstwy,
 • Poruszanie się pomiędzy warstwami.
 • Łączenie warstw,

Wypełnianie kolorem

 1. Korekcja obrazów.
 • Korekcja kolorów,
  • Variations,
  • Hue/Saturations,
  • Korekcja jasności i kontrastu.

2.  Retusz obrazów.

 • Narzędzie Łatka (Patch),
 • Narzędzie Stempel (Clone Stamp),
 • Pędzel korygujący (Healing Brush).

3.  Usuwanie efektu czerwonych oczu z zastosowaniem różnych technik.

 • Technika Red Eye,
 • Brush,
 • Replacement.

4.  Rysowanie w Photoshop.

 • Nakładanie gradientu,
 • Wykorzystanie krzywych (narzędzie pióro),
 • Zaznaczanie ścieżki i konwersja do zaznaczenia,
 • Tworzenie płaskorzeźby.

5.  Tworzenie kolaży.

 • Tworzenie gradientu,
 • Zaznaczanie i maskowanie obiektów graficznych,
 • Transformacja selekcji,

Kładzenie cienia i jego rozmywanie

1.  Tworzenie panoramy z grupy zdjęć

 • Układanie grupy zdjęć na warstwach,
 • Dopasowywanie warstw,
 • Wyszukiwanie elementów wspólnych.

2. Przygotowanie grafiki pod potrzeby Internetu.

 • Rodzaje kompresji graficznych plików internetowych,
 • Format JPG,
 • Format GIF,
 • Format PNG,
 • Cięcie grafiki.

3. Wykorzystanie filtrów do tworzenia efektów specjalnych.

 • Symulowanie technik plastycznych,
 • Wprowadzanie dynamiki ruchu narzędziem Smart Filter (Filtr inteligentny).

4. Kolorowanie czarno białych zdjęć.
5. Fotografia w stylu retro.

 • Usuwanie barwy z obrazu,
 • Dobór pędzli,

Rozmywanie zdjęcia gumką

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu