Kadry i płace z obsługą programu Symfonia oraz Płatnik

Czas trwania kursu: 50 godzin

Program kursu obejmuje:

 • prawo pracy
 • rozliczanie wynagrodzeń
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • rozliczanie podróży służbowych
 • obsługa programu kadrowo-płacowego „Symfonia – kadry i płace”
 • program PŁATNIK

Zagadnienia szczegółowe:

Prawo pracy

1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.
2. Rodzaje umów o pracę i umowy cywilno-prawne.
3. Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia.
4. Dokumentacja i rozliczenia z ZUS.
5. Czas pracy, urlopy pracownicze.
6. Zasady naliczania wynagrodzeń, lista płac.
7. Inne składniki wynagrodzenia.
8. Wynagrodzenie za czas choroby.
9. Rodzaje rozwiązań umowy o pracę, świadectwo pracy.

Obsługa programu Symfonia „Kadry i Płace”

1. Wprowadzanie danych firmy,
2. Ustawianie parametrów podatkowych i ZUS
3. Wprowadzanie danych kadrowych pracowników
4. Zatrudnianie pracowników-umowy o pracę
5. Umowy cywilno-prawne
6. Tworzenie okresów
7. Rozliczenia
i sporządzanie listy płac
8. Choroby, urlopy i ewidencja czasu pracy
9. Wzorce kadrowo-płacowe
10. Zestawienia i wydruki

Obsługa programu „Płatnik”

1.Ogólne zasady ubezpieczeń społecznych
2.Utworzenie bazy jednostki w programie
3.Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób oraz zgłoszenie innych danych i zmian.
4.Sporządzenie deklaracji miesięcznych wraz z załącznikami (raportami imiennymi o należnych składkach.
5.Wyrejestrowanie z ubezpieczenia pracodawcy/przedsiębiorstwa, pracownika, członka rodziny i innych osób.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w biurach rachunkowych
 • jako samodzielni księgowi
 • w biurach podatkowych
 • urzędach