Księga przychodów i rozchodów w księgowości

Czas trwania kursu: 20 godzin

Program kursu obejmuje:

 • wprowadzenie do księgi przychodów i rozchodów
 • zakres prawny prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • zasady systemu podatkowego w Polsce
 • zasady prowadzenia ewidencji w księdze przychodów i rozchodów
 • obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
 • księgowanie przychodów oraz kosztów
 • zasady rozliczeń z ZUS
 • zasady rozliczeń podatku VAT
 • zagadnienia związane z majątkiem firmy
 • zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Po ukończeniu kursu Słuchacz potrafi:

 • zna podstawy prawne prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • zna zasady systemu podatkowego w Polsce
 • zna zasady prowadzenia ewidencji w księdze przychodów i rozchodów
 • dokonywać rozliczeń VAT
 • dokonywać rozliczeń z ZUS
 • posiada wiedzę związaną z rozliczaniem majątku firmy
 • zna procedury zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w biurach rachunkowych
 • jako samodzielni księgowi
 • w biurach podatkowych