Księgowość w działalności gospodarczej

Czas trwania kursu: 20 godzin

Program kursu obejmuje:

 • podstawy prawne prowadzenia działalności w Polsce
 • ogólne zasady prowadzenia działalności
 • formularze zgłoszeniowe
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • wprowadzenie do kodeksu pracy
 • zagadnienia związane z podatkiem VAT
 • koszty w działalności gospodarczej
 • ulgi, zwolnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • ewidencja środków trwałych firmy

Po ukończeniu kursu Słuchacz potrafi:

 • zna podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • wypełnić prawidłowo formularze zgłoszeniowe
 • rozliczyć koszty w działalności gospodarczej
 • dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • zna zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT
 • posiada wiedzę na temat przysługujących ulg
 • dokonać rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • dokonać ewidencji środków trwałych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w biurach rachunkowych
 • jako samodzielni księgowi
 • w biurach podatkowych
 • urzędach