Kurs sekretarsko-asystencki z elementami wizażu

Czas trwania kursu: 20 godzin

Program kursu obejmuje:

  • Organizacja pracy biurowej
  • Podstawy prawa administracyjnego
  • Technika biurowa
  • Etyka zawodu
  • Sprawozdawczość statystyczna
  • Savoir – vivre
  • Elementy wizażu i stylizacji

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie.