LIFE COACHING

Czas trwania kursu: 2 dni

Life coaching to kompleksowe podejście służące wspieraniu rozwoju osobistego oraz najogólniej mówiąc podnoszeniu satysfakcji z aspektów życia, w których czujesz niedosyt.

Przedmiotem life coachingu może być każdy aspekt życia osobistego, społecznego i zawodowego. Oto przykładowe zakresy pracy life coachingowej:

 • coaching wizji i misji życiowej
 • coaching rozwoju osobistego
 • coaching umiejętności interpersonalnych
 • coaching wizerunku
 • coaching relacji
 • coaching kariery
 • coaching kompetencji zawodowych
 • coaching przedsiębiorczości
 • coaching menedżerski
 • coaching równowagi praca-życie
 • coaching odchudzania
 • i inne…

Celem coachingu nie jest podanie Ci gotowych rozwiązań ale pomoc abyś odnalazł je samodzielnie, a wśród potencjalnych korzyści coachingu można wymienić:

 • wyjście poza utarty schemat myślenia
 • spojrzenie na sytuację z wielu punktów widzenia
 • podniesienie motywacji do osiągnięcia wyznaczonych celów
 • wykorzystanie własnych zasobów i potencjału w najlepszy dla siebie sposób
 • podniesienie efektywności osiągania wyznaczonych celów
 • możliwość zajrzenia w siebie
 • zwiększenie samoświadomości i samooceny
 • wyzwolenie kreatywności
 • organizowanie życia wg własnych potrzeb
 • pomoc w utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym, a osobistym
 • podniesienie satysfakcji z relacji interpersonalnych
 • i inne…..

Rola coacha w procesie coachingowym

Profesjonalny Coach czyli taki, który coachem jest, a nie tylko bywa – pomaga poprawiać osiągnięcia i podnieść jakość życia swojego klienta, poprzez przede wszystkim skupianie uwagi klienta na jego zasobach (umiejętnościach, doświadczeniach, wartościach) oraz motywowanie go do patrzenia na siebie i swoją sytuację z różnych perspektyw.

Najważniejszymi umiejętnościami coacha jest słuchanie, obserwowanie i przystosowywanie własnego podejścia pracy do indywidualnych potrzeb klienta. Coach wierzy, że jesteś z natury kreatywny i pełen pomysłów i często widzi Cię „większym i zdolniejszym” niż widzisz się sam.

Podsumowując, rolą coacha jest wydobycie tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które już posiadasz, a których często nie jesteś nawet świadomy.

Proces coachingowy

Proces coachingowy składa się z +/- 10 sesji coachingowych i okresu między nimi. O częstotliwości sesji decydujesz Ty. Zasadniczo sesje life coachingowe odbywają się na początku procesu co tydzień- 2 tygodnie, a następnie rzadziej.

Proces składa się z 5 etapów:

1. Sesja wprowadzająca, na której masz możliwość poznania coacha i podjęcia decyzji czy jest to osoba, z którą chcesz pracować. Często też podczas tej sesji ustala się zasady współpracy.

2. Analiza sytuacji wyjściowej i określenie celu– miarą efektywności coachingu jest stopień osiągnięcia celu, a więc jego szczegółowe opisanie jest jednym z najważniejszych etapów coachingu. Na określenie celu przeznacza się od 1 do 3 sesji.

3. Sesje właściwe– każda sesja ma swój indywidualny cel, osiągnięcie którego przybliża Cię do osiągnięcia celu procesowego.

4. Ewaluacja i zakończenie procesu