Microsoft Access

Czas trwania kursu: 30 godzin

Jest to kurs przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej, menedżerów, kadrowych, finansistów, marketingowców, sekretarek, prawników i pracowników biurowych. Pozwala on na opanowanie tajników programu Access, dzięki któremu można porządkować wszelkiego rodzaju informacje, nawet jeżeli ich ilość jest trudna do ogarnięcia. Możliwość segregowania danych według określonych kryteriów oraz łatwe ich wyszukiwanie to podstawowe zalety tego programu.

Program kursu obejmuje:

 • wprowadzenie do programu Microsoft Access
 • tworzenie tabel oraz połączeń między nimi
 • tworzenie raportów (ręczne i przy użyciu kreatora)
 • tworzenie formularzy
 • tworzenie kwerend
 • podstawy projektowania baz danych.
 • wymiana danych z Excelem, pobieranie danych z plików tekstowych

Po zakończeniu kształcenia uczestnik kursu będzie m.in. potrafił:

 • projektować i tworzyć relacyjne bazy danych oraz optymalizować istniejące bazy
 • analizować projekty zapytania, stosować zapytania wielotabelowe oraz operacyjne (uaktualniające, kasujące, tworzące tabelę)
 • tworzyć aplikacje, zarządzać danymi
 • stosować zaawansowane metody prezentacji danych
 • organizować pracę grupową
 • wybierać i stosować odpowiednie poziomy zabezpieczeń
 • filtrować rekordy oraz porządkować i grupować rekordy w zapytaniu
 • prezentować dane w formie graficznej za pomocą formularzy i raportów
 • wybierać, tworzyć i kasować elementy formularzy i raportów oraz zmieniać ich rozmiary i atrybuty
 • budować siatkę QBE, dołączać do niej pola z innych tabel
 • importować i eksportować dane z bazy MS Access
 • tworzyć i stosować makro definicje (sterujące) w formularzach

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie