Microsoft Word

Czas trwania kursu: 30 godzin

Program kursu obejmuje:

 • wprowadzenie do edytora MS Word:
  • omówienie widoku głównego okna
  • omówienie klawiszy funkcyjnych
 • tworzenie dokumentu:
  • układ strony
  • podstawowe zasady wprowadzania tekstu
  • formatowanie i edycja
 • podział dokumentu na sekcje i strony
 • wypunktowanie i numerowanie
 • wykresy – tworzenie i formatowanie
 • tabele – tworzenie i formatowanie
 • wstawianie przypisów dolnych i górnych, nagłówków, stopek
 • wstawianie pól tekstowych, obrazów, symboli
 • sprawdzanie poprawności tekstu
 • drukowanie i zapisywanie dokumentu

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie