Obsługa biura i sekretariatu

Czas trwania kursu: 30 godzin

Program kursu obejmuje:

  • zasady organizacji biura i sekretariatu
  • prawo pracy
  • obsługa urządzeń biurowych
  • profesjonalna obsługa petentów
  • kultura i etyka zawodu

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie