Obsługa kasy fiskalnej

Czas trwania kursu: 8 godzin

Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu:

  • podstawowe akty prawne.
  • podstawowe pojęcia fiskalne.
  • budowa i zasada działania kas i drukarek fiskalnych z kopią tradycyjną oraz elektroniczną.
  • organizacja pracy i odpowiedzialność kasjera.
  • sprzedaż na kasie fiskalnej przy zastosowaniu kodów towarowych, kodów kreskowych, opakowań zwrotnych, przy podłączonej wadze, szybka sprzedaż, stornowanie pozycji oraz usuwanie paragonu, udzielanie rabatów.
  • kończenie paragonu przy zastosowaniu różnych form płatności, obliczanie reszty, przeglądanie otwartego paragonu.
  • raporty kasy fiskalnej. Raport dobowy, miesięczny, stanu kasy, rozliczeniowy. Raport zerujący, niezerujący, raport fiskalny.
  • ćwiczenia z wykorzystaniem nabytej wiedzy.
  • programowanie bazy danych kasy.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu.