Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckiego

Czas trwania kursu: 200 godzin 

Zakres szkolenia obejmuje:

Szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi obejmuje część pielęgnacyjno-opiekuńczą, tj. m. in. podstawy geriatrii, utrzymanie chorego w czystości, przygotowanie posiłków, zaspokajanie potrzeb wydalania i odżywiania, wykonanie podstawowych pomiarów parametrów życiowych, usprawnianie podopiecznego w jego środowisku, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, moduł praktyki zawodowej oraz moduł nauki języka niemieckiego.

Program ramowy:

MODUŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka – 10h.
 2. Podstawy geriatrii – 8h.
 3. Specyfika pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi  – 8h.
 4. Wykonywanie czynności higienicznych przy osobie starszej  i niepełnosprawnej – 30h.
 5. Zasady żywienia – 15h.
 6. Utrzymanie czystości łóżka – 4h.
 7. Usprawnianie podopiecznego  w obrębie łóżka i mieszkania – 12h.
 8. Realizowanie zadań zleconych przez lekarza – 8h.
 9. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia i zapobieganie urazom – 15h.

MODUŁ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 1. Praktyka w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 40h.

MODUŁ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM

 1. Praktyczna nauka języka niemieckiego – przygotowanie kursanta do pracy za granicą poprzez naukę komunikacji w języku branżowym (opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej).

Cel szkolenia:

Przygotowanie praktyczne i teoretyczne  uczestników szkolenia do samodzielnej pracy z osobą starszą i niepełnosprawną w zakresie świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie