Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Czas trwania kursu:  150 godzin

Zakres szkolenia obejmuje:

Szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi obejmuje część pielęgnacyjno-opiekuńczą, tj. m. in. podstawy geriatrii, utrzymanie chorego w czystości, przygotowanie posiłków, zaspokajanie potrzeb wydalania i odżywiania, wykonanie podstawowych pomiarów parametrów życiowych, usprawnianie podopiecznego w jego środowisku, udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz moduł praktyki zawodowej.

Program ramowy:

MODUŁ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY

  1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka – 10h.
  2. Podstawy geriatrii – 8h.
  3. Specyfika pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi  – 8h.
  4. Wykonywanie czynności higienicznych przy osobie starszej  i niepełnosprawnej – 30h.
  5. Zasady żywienia – 15h.
  6. Utrzymanie czystości łóżka – 4h.
  7. Usprawnianie podopiecznego  w obrębie łóżka i mieszkania – 12h.
  8. Realizowanie zadań zleconych przez lekarza – 8h.
  9. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia i zapobieganie urazom – 15h.

MODUŁ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Praktyka w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 40h.

Cel szkolenia:

Przygotowanie praktyczne i teoretyczne  uczestników szkolenia do samodzielnej pracy z osobą starszą i niepełnosprawną w zakresie świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych z wykorzystaniem języka obcego.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie