Profesjonalna obsługa klienta

Czas trwania szkolenia: 16 godzin./2 dni

Program kursu obejmuje:

  • wprowadzenie do psychologii społecznej
  • znaczenie nawiązania kontaktu i „pierwszego wrażenia”
  • korzyści jakie płyną z profesjonalnej obsługi klienta
  • znaczenie informacji w profesjonalnej obsłudze klienta
  • typologia klientów
  • obsługa klientów będących pod wpływem negatywnych emocji
  • znaczenie oczekiwań klientów

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności z zakresu obsługi klienta, a także dostarczenie wiedzy na temat typów klientów oraz sposobów radzenia sobie z klientami będącymi pod wpływem negatywnych emocji. Szkolenie ma na celu ukazanie jak ważna jak jest rola informacji podczas obsługi klienta oraz jak duże znaczenie mają ich oczekiwania.