Programy pakietu Microsoft Office

Czas trwania kursu: 8 dni

Celem kursu jest zdobycie wiedzy, która umożliwia nabycie umiejętności pozwalających na samodzielne posługiwanie się podstawowymi programami pakietu Microsoft Office.

Program kursu:

Microsoft Word (15 godzin):

 •     wprowadzenie do edytora MS Word
 •     omówienie klawiszy funkcyjnych
 •     zasady tworzenia i edycji dokumentu
 •     formatowanie dokumentu
 •     wstawianie tabel, rysunków, wykresów, obiektów
 •     formatowanie obiektów graficznych
 •     korespondencja seryjna
 •     przygotowanie dokumentów do druku

Microsoft Excel (20 godzin):

 •     edycja i formatowanie danych
 •     konstruowanie własnego formatu prezentacji danych
 •     warunkowe formatowanie komórek
 •     kopiowanie formuł
 •     podział arkusza na okna i blokowanie okien
 •     grupowanie danych i ochrona danych
 •     mechanizmy filtrowania danych
 •     tworzenie i edycja własnych formuł
 •     tabele przestawne
 •     makropolecenia
 •     wykresy funkcji

Microsoft Accsee (15 godzin):

 •     wprowadzenie do programu Microsoft Access
 •     tworzenie tabel oraz połączeń między nimi
 •     tworzenie raportów (ręczne i przy użyciu kreatora)
 •     tworzenie formularzy
 •     tworzenie kwerend
 •     podstawy projektowania baz danych.
 •     wymiana danych z Excelem, pobieranie danych z plików tekstowych

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie