Projektowanie ogrodów, architekt krajobrazu

Czas trwania kursu: 80 godzin

Program kursu obejmuje:

  • Zasady projektowania ogrodów
  • Zakładanie ogrodu
  • Dobór roślin jako integralna część projektu
  • Projektowanie z wykorzystaniem programu Garden Composer 3D

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kurs.