Przygotowanie systemów ocen pracowników

Czas trwania kursu: 16 godz./2 dni

Program kursu obejmuje:

  • rodzaje systemów ocen
  • proces budowania systemów ocen
  • wdrażanie systemów ocen
  • systemy ocen typu 360°
  • czynniki wpływające na efektywność systemów ocen
  • system ocen jako instrument motywacyjny i rozwojowy

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie poszczególnych elementów systemu okresowych ocen pracowniczych,zapoznanie z zasadami rozmów oceniających, uświadomienie najczęściej popełnianych błędów oceniania oraz zapoznanie z ewaluacją systemu ocen.