QuarkXPress 9

Czas trwania kursu: 30 godzin

Program kursu obejmuje:

Podstawy QuarkXPress

 • Quark vs inne aplikacje
 • Wybór języka aplikacji
 • Narzędzia
 • Układy wielu i pojedynczych stron
 • Tworzenie ramek tekstowych i graficznych
 • Importowanie tekstu i grafiki

Konfigurowanie stron w QuarkXPress

 • Ustawianie rozmiaru strony i marginesy
 • Łamy i odstępy międzyłamowe
 • Dodawanie i usuwanie stron
 • Spady
 • Paleta Miary

Dodawanie tekstu i grafiki

 • Kadrowanie tekstu i pola obrazu
 • Kadrowanie i obracanie grafiki
 • Obłamywanie tekstem ilustracji i tabel
 • Różne rodzaje obłamywania
 • Objaśnienie funkcji Kotwica wywołania
 • Korzystanie z funkcji Wykonaj krok i powtórz
 • Wyszukiwanie i zmiana tekstu
 • Łączenie i rozłączanie pól tekstowych

Efekty w QuarkXPress

 • Korekcja barwna grafiki w Quark Vista
 • Stosowanie filtrów
 • Wprowadzenie do efektów przezroczystości i cieni

Korzystanie ze stron wzorcowych

 • Tworzenie i modyfikowanie stron wzorcowych
 • Automatyczne numerowanie stron
 • Tworzenie nagłówków i stopek
 • Różne układy stron wzorcowych

Praca z kolorem

 • Kolory dodatkowe i farby Pantone
 • Tworzenie własnych próbek kolorów

Tworzenie i formatowanie dokumenty

 • Czcionki, style i rozmiary
 • Praca z szablonami
 • Formatowanie akapitu
 • Interlinia, światło i kerning
 • Modyfikowanie ramek tekstowych i  graficznych?
 • Korzystanie obiektów ukrytych i linii pomocniczych
 • Wprowadzenie do stosowania linii akapitowych
 • Punktory i numeracja w QuarkXPress 9

Zaawansowane funkcje typograficzne,

 • Style akapitowe i znakowe
 • Techniki obłamywania obiektów
 • Style warunkowe
 • Praca z edytorem łańcuchów tekstowych
 • Używanie palety Rozmieść, wyrównaj
 • Korzystanie z biblioteki programu QuarkXPress
 • Korzystanie z siatek linii bazowych

Praca z krzywymi Bezier’a

 • Tworzenie nietypowych kształtów i ścieżek
 • Składanie tekstu na ścieżce
 • Praca z narzędziem Tworzenie kształtów

Pracy z warstwami

 • Używanie palety Warstwy
 • Dodawanie, usuwanie i łączenie warstw
 • Atrybuty warstw
 • Obłamywanie na warstwach
 • Usuwanie warstwy

Przetwarzanie dokumentów

 • Przenoszenie stron między dokumentami
 • Eksportowanie do różnych formatów plików
 • Eksportowanie do formatu PDF
 • Kontrola techniczna PDF w Adobe Acrobat Pro

Drukowania z programu QuarkXPress

 • Automatyczne podłączanie czcionek, kolorów i obrazów w celu bezproblemowego drukowania z programu QuarkXPress
 • Przegląd opcji Job Jackets
 • Sprawdzanie prac przygotowanych do druku

Cel szkolenia

Umiejętność samodzielnego wykonywania typowego kolorowego dokumentu, zawierającego grafikę i tekst.
Główny nacisk jest położony na obsługę programu QuarkXPress, ale podczas szkolenia omawiane są także ogólniejsze zagadnienia, takie jak przygotowanie dokumentów do druku i teoria barw. Szczegółowo omawiane są też typograficzne funkcje programu.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie