Rekrutacja i selekcja personelu

Czas trwania kursu: 16 godz./2 dni

Program kursu obejmuje:

 • rola rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • tworzenie i stosowanie narzędzi do doboru personelu
 • dobór strategii rekrutacyjnej do metod zarządzania personelem
 • rola i zadania menedżera w procesie rekrutacji i selekcji pracowników
 • przygotowanie procesu rekrutacyjnego
 • sporządzanie profilu wymagań wobec kandydata
 • opis stanowisk w procesie rekrutacji
 • dobór źródeł pozyskiwania kandydatów
 • przygotowanie ogłoszenia rekrutacyjnego
 • metody selekcji kandydatów
 • modele prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • rozmowa rekrutacyjna – jak zwiększyć rzetelność pozyskiwanych informacji
 • narzędzia pomocne w procesie rekrutacji: testy, ankiety, wywiady, próbki pracy, AC
 • referencje – sprawdzamy wiarygodność
 • aspekty prawne procesu rekrutacji
 • sporządzenie raportu z charakterystykami kandydatów
 • wybór kandydata
 • wdrożenie pracownika jako zakończenie procesu rekrutacji
 • ocena po okresie próbnym

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności uczestników w zakresie przeprowadzania rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy. Uczestnicy zapoznają się z zasadami, metodami i narzędziami stosowanymi podczas rekrutacji i selekcji.