Symfonia – Finanse i księgowość

Czas trwania kursu: 20 godzin

Program kursu obejmuje:

  • wprowadzenie do rachunkowości (podstawowe pojęcia, zasady rachunkowości, ustawa)
  • założenie nowej firmy
  • przygotowanie planu kont
  • definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat
  • omówienie kartotek w aplikacji
  • wprowadzanie dokumentów
  • obsługiwanie rozrachunków
  • obsługiwanie rejestrów Vat
  • obsługiwanie deklaracji podatkowych
  • omówienie raportów dostępnych w aplikacji