Szkolenia i ścieżki rozwoju pracowników

Czas trwania szkolenia: 16 godz./2 dni

Program kursu obejmuje:

  • metody stymulacji rozwoju pracowników
  • rozwój kariery jako instrument motywacyjny
  • zarządzanie talentami – szanse i zagrożenia
  • skuteczny dobór firmy szkoleniowej
  • metody badania potrzeb szkoleniowych
  • konstruowanie programów szkoleniowych
  • formy i metody szkoleniowe
  • ocena efektywności szkoleń

Cel szkolenia:

Wytyczanie ścieżek kariery które są elementem motywowania i zarządzania zespołem. Polegają na planowaniu schematu rozwoju pracownika, określają drogę i kierunek awansu oraz kryteria, które będą decydować o tym, jakie stanowiska pracownik będzie mógł zająć.