Szkolenie sprzedażowe – Skuteczny Handlowiec (16h) /2dni

Czas trwania szkolenia: 16 godzin./2 dni

Program szkolenia – zakres tematyczny:

 • JA W ROLI HANDLOWCA- kim jestem, jaka jest moja rola, czym różnię się od sprzedawcy?
 • PO PIERWSZE KLIENT, A PO DRUGIE KLIENT…– potrzeby klienta w centrum zainteresowań handlowca. Prokliencki model sprzedaży.
 • WSZYSTKO JEST KOMUNIKACJĄ – zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
 • MÓWIĘ TAK, ABY KLIENCI BYLI NA TAK – język korzyści dostosowany do typologii klientów.
 • NIE TYLKO CENA MA ZNACZENIE –  negocjacje handlowe i techniki wywierania wpływu
 • TRUDNY KLIENT- CZY ISTNIEJE? – sytuacje trudne w obsłudze klienta, obsługa reklamacji.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy na temat wpływu komunikacji interpersonalnej na satysfakcję klienta.
 • Nabycie umiejętności skutecznego wykorzystywanie narzędzi komunikacji w celu odkrywania potrzeb klienta.
 • Przekazanie wiedzy na temat typologii klienta i najlepiej dostosowanych narzędzi obsługi.
 • Nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta na każdym etapie procesu sprzedażowego.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb klienta i sprzedaży opartej na języku korzyści.
 • Nabycie umiejętności negocjacji,  perswazji i skutecznej finalizacji transakcji.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji z klientem.