Sztuka negocjacji

Czas trwania szkolenia: 16 godzin./2 dni

Program kursu:

  • znaczenie negocjacji
  • rodzaje negocjacji oraz ich wady i zalety
  • omówienie poszczególnych faz negocjacji
  • znaczenie informacji o partnerach negocjacyjnych
  • znaczenie komunikacji w negocjacjach
  • etapy przygotowania się do negocjacji
  • najczęściej popełniane błędy negocjacyjne
  • sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie negocjacji
  • sposoby obrony przed manipulacją

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną przygotowani do prowadzenia negocjacji poprzez zapoznanie się rodzajami negocjacji, ich wadami oraz zaletami. Dzięki poznaniu błędów negocjacyjnych, sposobów radzenia sobie ze stresem i sposobów obrony przed manipulacją, zostaną liderami rozmów negocjacyjnych.