Tworzenie stron www

Czas trwania kursu: 30 godzin

Program kursu obejmuje:

 • wprowadzenie do tworzenia stron www
 • krótka historia tworzenia stron www
 • działanie i rodzaje stron internetowych
 • budowa stron www
 • wyjaśnienie skrótów HTML, XHTML
 • szablony stron internetowych
 • język HTML – sekcje head i body
 • rodzaje serwerów www
 • zajęcia praktyczne: dodawanie tekstu, formatowanie, punktowanie, numeracja, obramowanie, tabele, wstawianie obrazów, linki

Po ukończeniu kursu Słuchacz potrafi:

 • zna rodzaje stron internetowych
 • potrafi posługiwać się językiem HTML
 • zna i potrafi wykorzystać rodzaje serwerów
 • potrafi stworzyć własną stronę internetową

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w firmach informatycznych zajmujących się tworzeniem stron www

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończonym kursie