Wystąpienia publiczne

Czas trwania szkolenia: 16 godzin/2 dni

Program kursu obejmuje:

  • znaczenie analizy audytorium
  • poznanie technik argumentacji
  • sposoby nawiązania kontaktu z audytorium
  • bariery w komunikowaniu
  • znaczenie pierwszego wrażenia
  • rodzaje prezentacji oraz sposoby jej przygotowania
  • sposoby radzenia sobie z tremą
  • jak zbudować pozytywną relację z odbiorcą
  • najczęściej popełniane błędy
  • znaczenie ubioru

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie do wystąpień publicznych poprzez zapoznanie z technikami argumentacji. Poznanie barier w komunikacji, analiza audytorium, sposoby radzenia sobie z tremą przygotują uczestników do efektywnego przekazywania treści.