Zarządzanie sobą w czasie

Czas trwania szkolenia: 16 godzin /2 dni

Program kursu obejmuje:

  • korzyści płynące z efektywnego zarządzania czasem
  • przyczyny złego gospodarowania własnym czasem
  • znaczenie wytyczania celów
  • podstawowe zasady organizowania czasu i miejsca pracy
  • techniki zarządzania czasem własnym
  • znaczenie kontroli czasu
  • znaczenie delegowania uprawnień w organizacji

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu ukazanie jak ważne jest efektywne zarządzanie swoim czasem. Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się jak rozdysponować swoim czasem aby realizować powierzone zadania efektywnie. Dowiedzą się także jak wytyczać cele oraz jak organizować czas i miejsce pracy w organizacji.