Zarządzanie stresem

Czas trwania szkolenia: 16 godzin/2 dni

Program kursu obejmuje:

  • wyjaśnienie pojęcia „stres”
  • przyczyny jego powstawania
  • skutki występowania stresu
  • sposoby radzenia sobie ze stresem
  • objawy stresu
  • rodzaje sytuacji stresowych
  • wpływ stresu na relacje osobiste oraz zawodowe
  • sztuka kontrolowania emocji

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają przyczyny powstawania stresu, jakie są skutki jego występowania oraz czym stres się objawia. Szkolenie ma także na celu zapoznanie ze sztuką kontrolowania emocji co pozwoli na bardziej efektywną komunikację zarówno osobistą jak i zawodową.