Nagrody i promocje

NAUKA BEZ OPŁAT NA KIERUNKACH:

 • florysta
 • opiekunka środowiskowa
 • technik administracji
 • technik archiwista
 • technik bhp
 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik geolog
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • technik rachunkowości
 • technik teleinformatyk
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik usług kosmetycznych
 • technik usług pocztowych i finansowych
 • technik weterynarii
 • technik wiertnik

oraz w Liceum dla dorosłych

PROMOCJE:

 • 30% czesnego GRATIS na kierunku płatnym przy zapisie na kierunek płatny
  i bezpłatny (zniżka obowiązuje w momencie promowania na kolejny semestr na kierunku bezpłatnym),
 • 20% czesnego GRATIS na droższym kierunku płatnym przy zapisie na
  2 kierunki płatne (zniżka obowiązuje od momentu rozpoczęcia nauki),
 • dla naszych absolwentów cała nauka gratis na dowolnie wybranym kierunku w szkole dwuletniej i 50% zniżki na całą naukę w szkole rocznej,
 • atrakcyjny prezent dla słuchacza za każdą osobę, która zapisze się z jego polecenia,
 • 10% rabatu przy wpłacie czesnego za cały semestr nauki z góry,
 • 20% rabatu przy wpłacie czesnego za cały rok nauki z góry,
 • stypendia socjalne i naukowe,
 • brak opłat za zaświadczenia, legitymacje, indeksy.