Oferta – Liceum 1 rok

HARMONOGRAM NAUKI

Zapisujesz się na semestr 1. Uczysz się następujących przedmiotów:

 • biologia
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • technologia informacyjna

Egzaminy z tych 5 przedmiotów zdajesz w lutym 2015 r. (wystarczy 30% punktów, aby zdać egzamin)

Na semestr 2 możesz zapisać się w dowolnym momencie Twojej nauki. Uczysz się następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język angielski lub język rosyjski (do wyboru)
 • matematyka
 • historia
 • fizyka
 • chemia

Egzaminy z tych 6 przedmiotów zdajesz w październiku 2015 r. (wystarczy 30% punktów, aby zdać).
Jeśli nie będziesz mógł przystąpić lub nie zdasz jakiegoś egzaminu, możesz go zdawać w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 3 lat – zawsze w lutym i październiku.

Po zdaniu wszystkich 11 przedmiotów, otrzymujesz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i możesz przystąpić do matury w maju 2016 r.

Koszt egzaminów eksternistycznych określa Centralna Komisja Egzaminacyjna i jest równy w całej Polsce. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą składać do OKE wniosek o zwolnienie z opłat za egzaminy.