Oferta – Liceum ekspresowo

HARMONOGRAM NAUKI

Uczysz się następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język angielski lub język rosyjski (do wyboru)
 • matematyka
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • technologia informacyjna.

Egzamin eksternistyczny z każdego przedmiotu zdajesz w lutym 2015 r. (wystarczy 30% punktów, aby zdać).
Jeśli nie będziesz mógł przystąpić lub nie zdasz jakiegoś egzaminu, możesz go zdawać w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 3 lat – zawsze w lutym i październiku.

Jeśli w lutym 2015 r. zdasz wszystkie 11 przedmiotów, otrzymujesz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i możesz przystąpić do matury w maju 2015 r.

Koszt egzaminów eksternistycznych określa Centralna Komisja Egzaminacyjna i jest równy w całej Polsce. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą składać do OKE wniosek o zwolnienie z opłat za egzaminy.