Oferta – Liceum indywidualnie

HARMONOGRAM NAUKI

Sam/a decydujesz kiedy i jakich przedmiotów chcesz się uczyć.

Musisz zdać egzaminy z 11 przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, technologia informacyjna, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości. Po zdaniu, otrzymujesz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego i możesz przystąpić do matury.

Aby poznać ceny pojedynczych kursów przygotowujących do egzaminów ekstremistycznych przejdź do zakładki ZAMÓW OFERTĘ

Koszt egzaminów eksternistycznych określa Centralna Komisja Egzaminacyjna i jest równy w całej Polsce. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą składać do OKE wniosek o zwolnienie z opłat za egzaminy.