Rekrutacja

SZKOŁA POLICEALNA DWULETNIA

Zasady rekrutacji:
– ukończona szkoła średnia,
– brak egzaminów wstępnych,
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy zapisie poprosimy o:
– oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub świadectwa maturalnego),
– 3 zdjęcia,
– zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
– podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
– przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości

Absolwenci uzyskują:
– świadectwo ukończenia szkoły policealnej
– dyplom z tytułem technika (po zaliczeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)

 

SZKOŁA POLICEALNA JEDNOROCZNA

Zasady rekrutacji:
– ukończona szkoła średnia
– brak egzaminów wstępnych
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Przy zapisie poprosimy o:
– oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub świadectwa maturalnego),
– 3 zdjęcia,
– zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
– podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
– przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości,
– pierwszą ratę czesnego.

Absolwenci uzyskują:
– świadectwo ukończenia szkoły policealnej
– dyplom z tytułem specjalisty

 

SZKOŁA MEDYCZNA

Zasady rekrutacji:
– ukończona szkoła średnia,
– brak egzaminów wstępnych,
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy zapisie poprosimy o:
– oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub świadectwa maturalnego),
– 3 zdjęcia,
– zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
– podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
– przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości,

Absolwenci uzyskują:
– świadectwo ukończenia szkoły
– dyplom z tytułem technika (po zaliczeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)

 

LICEUM DLA DOROSŁYCH

NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ.

Zasady rekrutacji:
– ukończenie 8-letniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej ,
– brak egzaminów wstępnych,
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy zapisie poprosimy o:
– oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
– 3 zdjęcia,
– zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
– podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
– przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości,

Absolwenci uzyskują:
– świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, a po zaliczeniu egzaminu maturalnego świadectwo maturalne

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Zasady rekrutacji:
– brak egzaminów wstępnych,
– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy zapisie poprosimy o:
– oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
– 3 zdjęcia,
– zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
– podanie o przyjęcie (na druku szkoły),
– przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości

Absolwenci uzyskują:
– zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
– świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
– dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia