Intensywne kursy angielskiego

Kurs angielskiego przygotowuje naszych uczestników do sprawnego posługiwania się językiem angielskim, zarówno na poziomie początkującym, średnio-zaawansowanym jak i zaawansowanym.

OPCJA 1

Super Intensywny kurs angielskiego:

  • 60h nauki angielskiego w 5 tygodni
  • 4x3h w tygodniu
  • zajęcia od poniedziałku do czwartku

OPCJA 2

Intensywny kurs angielskiego:

  • 100h nauki angielskiego w jednym semestrze
  • 4x2h w tygodniu
  • zajęcia od poniedziałku do czwartku

Kursy angielskiego skierowane są do osób o różnym stopniu zaawansowania.
Przydzielamy naszych uczniów do grup na odpowiednim dla każdego poziomie.

Po zakończeniu kursu angielskiego, nabędzie się umiejętności takie jak: przełamanie bariery językowej, sprawne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz swobodę konwersacji.