Kurs języka migowego 80h

Kursu języka migowego został opracowany w odpowiedzi na potrzeby osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności z zakresu porozumiewania się z osobami głuchymi. Program kursu realizowany jest od podstaw, co oznacza, że obejmuje on zarówno naukę alfabetu palcowego, jak i zaznajomienie się z wyrażeniami (ok. 600 podstawowych znaków pojęciowych) oraz podstawy komunikacji w języku migowym. Od uczestników nie wymagamy specjalnego wykształcenia i doświadczenia, wystarczy zapał i chęć nauki.

Efekty uczestnictwa w kursie:

  • Poznanie alfabetu palcowego
  • Poznanie charakteru środowiska osób niesłyszących
  • Komunikacja w Polskim Języku Migowym
  • Poznanie ok.600 znaków pojęciowych związanych z kulturą osób głuchoniemych
  • Nabycie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem migowym

Program kursu
1. Kultura osób głuchoniemych
– Niepełnosprawności słuchu
– Sposoby komunikacji z osobami głuchoniemymi (język migowy, migany, pismo i fonogesty)
– Słyszące dzieci głuchoniemych
2. Gramatyka
– Alfabet migowy
– Alfabet migany
– Liczebniki migowe i inkorporowane
– Znaki statyczne
– Znaki dynamiczne
– Ćwiczenie w odczytywaniu i przekazywaniu znaków alfabetu palcowego
3. Znaki migowe
– Cechy przestrzeni
– Przymiotniki
– Zapoznanie z techniką przesyłania sygnałów w języku migowym.
4. Podstawowa komunikacja
– Przedstawienie się oraz innych osób
– Charakterystyka postaci (wygląd i ubiór)
– Określanie położenia przedmiotów i miejsc
– Opis najbliższego otoczenia
– Zakupy
– Praca
– Zaspokajanie potrzeb
– Usługi administracji publicznej