Kursy języka niemieckiego 168h

Kurs przygotowuje osoby do wykonywania zawodu Opiekuna/ Opiekunki  osób starszych w Niemczech. Kursanci podczas trwania stacjonarnego kursu języka niemieckiego podnoszą także kwalifikacje z zakresu opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi – z pewnością będzie to dodatkowy atut podczas ubiegania się o pracę w charakterze opiekunki/opiekuna.

Kurs organizowany jest dla osób początkujących, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby przypomnieć sobie język niemiecki. Kurs  języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych stworzony jest także dla osób nie posiadających doświadczenia z zakresu opieki i pielęgnacji nad osobami starszymi w Niemczech.

Kursant po ukończonym szkoleniu dzięki nabytym umiejętnością z zakresu opieki i pielęgnacji, a także nauki języka niemieckiego będzie w pełni przygotowany do pracy w Niemczech.

Program kursu

 1. Organizacja opieki zdrowotnej i opieki osoby starszej, rola i obowiązki opiekuna osoby starszej.
 2. Opieka nad osobami z cukrzycą, padaczką, udzielanie pierwszej pomocy.
 3. Poznawanie, witanie i przedstawianie się.
 4. Ćwiczenia utrwalające: Prasens, Wortfolge, ,,haben” i ,,sein” .
 5. Utrwalające ćwiczenia gramatyczno-leksykalne.
 6. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników.
 7. Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne .
 8. Ćwiczenia automatyzujące użycie poznanych struktur gramatycznych .
 9. Przygotowanie posiłków-przepisy kulinarne, wyrażanie próśb w formie grzecznościowej Słownictwo i zwroty, czasowniki modalne.
 10. Ćwiczenia gramatyczne utrwalające użycie czasowników modalnych.
 11. Czas przeszły Perfekt.
 12. Czas przeszły Prateritum czasowników ,, haben” i ,,sein .
 13. Ćwiczenia leksykalne i konwersacyjne.
 14. U lekarza, ćwiczenia konwersacyjne, pytania o samopoczucie, udzielenie pomocy.
 15. Ćwiczenia automatyzujące użycie poznanego materiału leksykalnego.
 16. Przyimki występujące z Dativem i Akkusativem.
 17. Święta i tradycje w Niemczech.