Średniozaawansowany kurs języka niemieckiego 60 h

Średniozaawansowany kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych pomoże przygotować osoby chcące podjąć pracę w Niemczech w charakterze Opiekuna/Opiekunki. Kursanci podczas trwania kursu języka niemieckiego podnoszą swoje umiejętności językowe, a dzięki temu mają szanse na otrzymanie wyższego wynagrodzenia.

Kurs organizowany jest dla osób,które znają już podstawy języka niemieckiego, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby przypomnieć sobie język niemiecki.

Uczestnik kursu po ukończonym szkoleniu z zakresu języka niemieckiego będzie w pełni przygotowany do posługiwania się językiem niemieckim dzięki czemu łatwiej będzie mu w pracy zagranicą.

Program kursu

• Wie komme ich zum, zur …? Auskunft auf der Strasse – Pytanie o drogę.
• Odmiana zaimka osobowego przez przypadki (mir, mich, dir, dich, ihm, ihn itd.)
• Czas/Rok i pory roku, miesiące, dni tygodnia, pory dnia, godziny, daty.
• Ciało – budowanie zdań z zastosowaniem części ciała.
• Wygląd zewnętrzny i cechy charakteru – słownictwo, budowanie zdań.
• Budowanie zdań złożonych ze spójnikami: und, aber, denn, sondern, oder, dann, trotzdem, deshalb, sonst.
• Uczucia pozytywne, negatywne i neutralne.
• Pomieszczenia i sprzęty domowe.
• Artykuły spożywcze i potrawy.
• Powtórzenie czasu przeszłego i użycie w opisywaniu wykonywanych czynności dnia codziennego.
• Czynności/postępowanie z osobami i rzeczami/dawanie i branie.
• Poczta i telefon.
• Słownictwo oraz budowanie zdań związanych z opieką nad osobami starszymi (choroby, wizyta u lekarza, wizyta w aptece, pytanie o samopoczucie, lekarstwa).
• Konwersacje, „scenki” dla przećwiczenia sytuacji z dnia codziennego podczas pobytu w Niemczech (w sklepie, u lekarza, rozmowa z rodziną podopiecznej/podopiecznego itp.)