Szkoła medyczna

O szkoleCzas trwania oraz tryb naukiZapisy oraz wymagane dokumentyKorzyści dla Ciebie
Szkoła Medyczna, to szkoła, która ma uprawnienia szkoły publicznej. Jest wpisana do miejskiej ewidencji placówek oświatowych, podlega nadzorowi władz oświatowych. Absolwenci po przystąpieniu i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują tytuł technika lub równorzędny.

Szkoła skierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości. Nauka trwa od jednego roku do dwóch lat, zależnie od wybranego zawodu i odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę kształcenia zawodowego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, co dwa tygodnie.

Czas trwania nauki: od 1 do 2 lat tj. od 2 do 4 semestrów, w zależności od kierunku.
Zajęcia prowadzone są w trybie:
– zaocznym, tj. w sobotę oraz niedzielę co 2 tygodnie
– wieczorowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00 – 20.00
– e-learningowym
Uzyskany tytuł: technik lub równorzędny
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń
Wymagane dokumenty:
– oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub świadectwa maturalnego)
– 3 zdjęcia
– zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
– podanie o przyjęcie (na druku szkoły)
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– brak opłat za egzaminy

Kierunki Kształcenia: