Dietetyk

Zawód: dietetyk 322001
Kwalifikacje: Z
.16.Świadczenie usług w zakresie dietetyki

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.16. Świadczenie usług w zakresie dietetyki:
Planowanie żywienia osób zdrowych i chorych
Prowadzenie i nadzorowanie żywienia osób zdrowych i chorych
Ocena sposobu żywienia osób zdrowych i chorych
Prowadzenie poradnictwa dietetycznego i działalności oświatowej w zakresie żywienia