Opiekun medyczny

Zawód: opiekun medyczny 532102
Kwalifikacje: Z
.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
II. Efekty kształcenia  dla kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:
Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej
Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną