Opiekun w domu pomocy społecznej

Zawód: opiekun w domu pomocy społecznej 341203
Kwalifikacje: Z
.6.Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej:
Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej